Σχιζοφρένεια και άλλες Ψυχωτικές Διαταραχές

σχιζοφρένειαΘα μπορούσαμε να πούμε ότι κύριο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής των ψυχικών διαταραχών είναι ότι ο πάσχων έχει απώλεια του ελέγχου της πραγματικότητας. Η κλινική εικόνα εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και χαρακτηρίζεται απο θετικά συμπτώματα όπως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, αποδιοργάνωση του λόγου και της συμπεριφοράς καθώς και αρνητικά συμπτώματα όπως συναισθηματική επιπέδωση, αλογία, αβουλία και ανηδονία. Τα συμπτώματα των ψυχωσικών διαταραχών συνήθως επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα.

Με τον όρο ψευδαισθήσεις εννούμε την ύπαρξη αντιληπτικών εμπειριών χωρίς να υπάρχει εξωτερικό ερεθίσμα. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να ακούει ή να βλέπει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Με τον όρο παραληρητικές ιδέες αναφερόμαστε στην εσφαλμένη πεποίθηση ενός ατόμου, που βασίζεται σε λάθος ερμηνεία της εξωτερικής πραγματικότητας, στην οποία το άτομο μένει προσηλωμένο παρά την ύπαρξη αντικειμενικών και προφανών αποδείξεων ή στοιχείων που την καταρρίπτουν. Τέτοιες ιδέες μπορεί να έχουν διωκτικό περιεχόμενο(ότι δηλαδή το άτομο διώκεται απο κάποιους), ζηλοτυπικό (ότι ο σύντροφος του τον απατά), μεγαλείου, ελέγχου απο άλλους, ερωτομανιακό κτλ