Συναισθηματικές Διαταραχές

Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη αποτελεί  μια απο τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η καταθλιπτική διάθεση. Δηλαδή ο πάσχων αισθάνεται θλίψη , στεναχώρια , μελαγχολία , κακοκεφιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα χάνει το ενδιαφέρον του και δεν αντλεί ευχαρίστηση απο όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, αποσύρεται κοινωνικά, δεν έχει ενεργητικότητα, κουράζεται εύκολα και έχει δυσκολία στη συγκέντρωση. Συχνά επίσης  διαταράσσεται ο ύπνος , η όρεξη για φαγητό καθώς και η libido.

Διπολική Διαταραχή

Η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται απο την εναλλαγή καταθλιπτικών επεισοδίων με μανιακά επεισόδια. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η μανία αποτελεί το αντίθετο της κατάθλιψης. Ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε μανία έχει επίμονα ανεβασμένη, ευφορική ή ευερέθιστη διάθεση,  διογκωμένη αυτοεκτίμηση ή αίσθημα μεγαλείου, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μεγαλύτερη ομιλητικότητα, αυξημένη δραστηριότητα και υπέρμετρη εμπλοκή σε ευχάριστες δραστηριότητες.