Διαταραχή Πανικού

Διαταραχή Πανικού
Χαρακτηρίζεται από επανειλημμένες απροσδόκητες κρίσεις πανικού με ενδιάμεση επίμονη ανησυχία ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κρίσεις.

Ως κρίση πανικού ορίζεται μια διακριτή περίοδος έντονου φόβου και δυσφορίας κατά την οποία εμφανίζονται και κορυφώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα διάφορα σωματικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία – αίσθημα παλμών, εφίδρωση, τρόμος, αίσθημα δύσπνοιας – ασφυξίας, θωρακικός πόνος, ναυτία, κοιλιακά ενοχλήματα, αίσθημα ζάλης και μουδιάσματα. Κατά την διάρκεια της κρίσης πανικού το άτομο μπορεί να έχει φόβο επικείμενης απώλειας ελέγχου, φόβο θανάτου ή λιποθυμίας. Συχνά η διαταραχή πανικού συνοδεύεται από αγοραφοβία.