Για διαταραχή ύπνουΟι διαταραχές του ύπνου αποτελούν ένα πολύ συχνό σύμπτωμα. Σύμφωνα με μελέτες το 35% του πληθυσμού δεν είναι ικανοποιημένο απο την ποιότητα του ύπνου του, ενώ το 18% αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή ύπνου.

Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τις διαταραχές του ύπνου σε δυο κατηγορίες, τις δυσυπνιες όπου κατατάσσονται  οι αϋπνίες, οι υπερυπνιες και οι διαταραχές του ύπνου εγρήγορσης και τις παραϋπνιες όπου κατατάσσονται η υπνοβασία, οι υπνικοί τρόμοι και οι εφιάλτες.