Ιδεοψυχαναγκαστική – Καταναγκαστική Διαταραχή

ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχηΗ διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από την επίμονη, επαναλαμβανόμενη, ανεπιθύμητη εμφάνιση σκέψεων, παρορμήσεων ή εικόνων οι οποίες προκαλούν έντονο άγχος και δυσφορία και τις οποίες το άτομο αδυνατεί να καταστείλει ή να απωθήσει, αν και γνωρίζει ότι είναι υπερβολικές. Πολλές φορές μπορεί να μηρυκάζει σκέψεις για ένα θέμα για πολλές ώρες καθημερινά.

Το άτομο μπορεί να καταφεύγει σε καταναγκαστικές πράξεις, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ( πχ πλύσιμο χεριών, τακτοποίηση, έλεγχος ), ή νοερές πράξεις ( πχ προσευχές, μέτρημα, σιωπηρές επαναλήψεις λέξεων ), τις οποίες το άτομο εξωθείται να εκτελέσει σε αντίδραση προς μια ιδεοληψία ή σύμφωνα με κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται. Οι συμπεριφορές ή οι νοερές πράξεις αποσκοπούν στην αποτροπή ή την μείωση της δυσφορίας ή στην αποτροπή κάποιου γεγονότος ή κατάστασης  που το άτομο βλέπει με τρόμο. Εντούτοις, αυτές οι συμπεριφορές ή νοερές πράξεις είτε δεν συνοδεύονται με ρεαλιστικό τρόπο με αυτό που έχουν ως σκοπό να εξουδετερώσουν είτε είναι σαφώς υπερβολικές.