Φοβίες

foviesΩς φοβία ορίζουμε τον έντονο και επίμονο φόβο, ο οποίος είναι υπέρμετρος και εκλύεται από την παρουσία ή την αναμονή της παρουσίας ενός αντικειμένου ή κατάστασης όπως για παράδειγμα ζώα, αεροπορικά ταξίδια, ενέσεις, θέα αίματος, ύψη κτλ.

Δυο ξεχωριστές κατηγορίες φοβιών είναι η κοινωνική φοβία και η αγοραφοβία.

Η κοινωνική φοβία χαρακτηρίζεται από επίμονο φόβο του ατόμου για μια ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις ή καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να ενεργήσει μπροστά σε κοινό ή στις οποίες εκτίθεται σε άγνωστα άτομα και σε ενδεχόμενη κριτική. Το άτομο φοβάται ότι θα ενεργήσει με κάποιο τρόπο (ή ότι θα εκδηλώσει συμπτώματα άγχους) που θα το ταπεινώσει ή θα το φέρει σε αμηχανία.

Στην περίπτωση της αγοραφοβίας το άτομο εκδηλώνει έντονο φόβο και ανησυχία όταν βρίσκεται σε μέρη όπου η διαφυγή είναι δύσκολη ή όπου η βοήθεια θα είναι αδύνατη σε περίπτωση που εμφανίσει συμπτώματα κρίσης πανικού. Τέτοια μέρη ή καταστάσεις μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως τα λεωφορεία, κλειστοί χώροι όπως τα σινεμά, καθώς επίσης και το να βρίσκεται σε ουρές αναμονής ή εκτός σπιτιού χωρίς να συνοδεύεται.