Αγχώδεις Διαταραχές

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή

Αποτελεί μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές στη σύγχρονη κοινωνία. Χαρακτηρίζεται από υπέρμετρο άγχος και ανησυχία σχετικά με διάφορα γεγονότα και δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η εργασία ή οι σχολικές επιδόσεις σε βαθμό που το άτομο αισθάνεται ότι είναι δύσκολο να το ελέγξει. Το άγχος και η ανησυχία συχνά συνοδεύονται από “τεντωμένα” νεύρα, αίσθημα του ατόμου ότι κάθεται σε “αναμμένα κάρβουνα”, εύκολη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, μυϊκή τάση και διαταραχή του ύπνου.

Διαταραχή Πανικού

Χαρακτηρίζεται από επανειλημμένες απροσδόκητες κρίσεις πανικού με ενδιάμεση επίμονη ανησυχία ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κρίσεις.

Ως κρίση πανικού ορίζεται μια διακριτή περίοδος έντονου φόβου και δυσφορίας κατά την οποία εμφανίζονται και κορυφώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα διάφορα σωματικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία – αίσθημα παλμών, εφίδρωση, τρόμος, αίσθημα δύσπνοιας – ασφυξίας, θωρακικός πόνος, ναυτία, κοιλιακά ενοχλήματα, αίσθημα ζάλης και μουδιάσματα. Κατά την διάρκεια της κρίσης πανικού το άτομο μπορεί να έχει φόβο επικείμενης απώλειας ελέγχου, φόβο θανάτου ή λιποθυμίας. Συχνά η διαταραχή πανικού συνοδεύεται από αγοραφοβία.

Φοβίες

Ως φοβία ορίζουμε τον έντονο και επίμονο φόβο, ο οποίος είναι υπέρμετρος και εκλύεται από την παρουσία ή την αναμονή της παρουσίας ενός αντικειμένου ή κατάστασης όπως για παράδειγμα ζώα, αεροπορικά ταξίδια, ενέσεις, θέα αίματος, ύψη κτλ.

Δυο ξεχωριστές κατηγορίες φοβιών είναι η κοινωνική φοβία και η αγοραφοβία.

Η κοινωνική φοβία χαρακτηρίζεται από επίμονο φόβο του ατόμου για μια ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις ή καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να ενεργήσει μπροστά σε κοινό ή στις οποίες εκτίθεται σε άγνωστα άτομα και σε ενδεχόμενη κριτική. Το άτομο φοβάται ότι θα ενεργήσει με κάποιο τρόπο (ή ότι θα εκδηλώσει συμπτώματα άγχους) που θα το ταπεινώσει ή θα το φέρει σε αμηχανία.

Στην περίπτωση της αγοραφοβίας το άτομο εκδηλώνει έντονο φόβο και ανησυχία όταν βρίσκεται σε μέρη όπου η διαφυγή είναι δύσκολη ή όπου η βοήθεια θα είναι αδύνατη σε περίπτωση που εμφανίσει συμπτώματα κρίσης πανικού. Τέτοια μέρη ή καταστάσεις μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως τα λεωφορεία, κλειστοί χώροι όπως τα σινεμά, καθώς επίσης και το να βρίσκεται σε ουρές αναμονής ή εκτός σπιτιού χωρίς να συνοδεύεται.